...

Mgr. Slávka Škvareková

(*1977)

Psycholog a terapeut pro dospělé a dospívající


Věřím, že se člověk může rozvíjet, překonat potíže a najít pocit spokojenosti v životě.
Věřím v léčivou sílu hlasu, tance, snů a lidského setkání.

Na svém rozvoji a vzdělání neustále pracuji. Baví mě tanec, chůze, zpívání, improvizace.

Mé služby pro dospělé i dospívající

Individuální poradenství a terapie: pocity nespokojenosti, „uvíznutí“, zmatku, pocity dlouhodobé krize, nepohoda (psychická, tělesná), závažná rozhodnutí, úmrtí blízkého, a další náročné situace.

Poradenství v osobnostním růstu a sebepoznání.

Vztahové poradenství (základní 3-5 setkání, orientace v problému, eventuálně nasměrování na párovou terapii).

Pro děti

Doprovázení dětí v rozvodovém procesu.

Doprovázení dětí po úmrtí blízkého člena rodiny.